Poučení o právu na odstoupení od smlouvy a formulář pro odstoupení od smlouvy

Zdrojem tohoto poučení a formuláře je příloha k nařízení vlády č. 363/2013 Sb.

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy


1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího písemně formou jednostranného právního jednání například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu „Pavel Janoušek – VOPIČÁK.CZ , Mezi Školami 2471/10, Praha 13 – Stodůlky, PSČ 158 00“ nebo elektronicky e-mailem na e-mailovou adresu „ info@vopicak.cz “ (můžete použít přiložený formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností). Na naší webové stránce http://www.vopicak.cz/odstoupeni můžete rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty (1.2).


Důsledky odstoupení od smlouvy


2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží!


2.2

a) Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte v prodejně na adrese Kbelská 648/1, Praha 9, PSČ 198 00. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Vracené zboží v žádném případě nevracejte na dobírku! Takovou zásilku nepřevezmeme a vrátí se Vám zpět!


b) Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.


c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte za snížení hodnoty zboží v důsledku nesprávného nakládání s tímto zbožím v rozporu s instrukcemi uvedenými na obalu výrobků nebo instrukcemi dodanými se zbožím.
Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)


OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- Adresát: „Pavel Janoušek – VOPIČÁK.CZ, Mezi Školami 2471/10, Praha 13 – Stodůlky, PSČ 158 00“
e-mail „info@vopicak.cz“

Já, kupující,     , ,
                         , ,

oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy číslo o

Případná poznámka k odstoupení:

@ 2003 - 2024 INTERNET CZ a.s. | Ochrana osobních údajů | Cookies