Rychlost zásahu?
Velmi rychlá
Normální
Pomalá

Provedená práce byla?
Perfektní
Bez hodnocení
Špatná

1POMOC.eu jsem použil/a?
Opakovaně
Poprvé
Ještě jsem nepoužil/a

Doporučíte mě svým přátelům?
ANO
Ještě nevím
Ne


Vaše zpráva prochází důkladnou kontrolou, zda neobsahuje závadný obsah.
Je provedena anonymizace a poté je zpráva zveřejněna na www.1POMOC.eu
Po zpracování jsou případné osobní údaje trvale vymazány.
Osobní údaje nikomu nepředávám.