Název školy:
Adresa školy:
Datum realizace *:
Počet tříd:
Počet dětí **
Váš mail:
Telefon:
Poznámka:

* můžete uvést i hodinu začátku (odpoledne po spaní dětí)

** počty žáků uvádějte pro jednotlivé třídy oddělené čárkou