Služba:                       

  Názov spoločnosti:     

  Zodp.osoba/funkcia:   /

  Email / Telefón:           /

  Počet zamestnancov:  

  Produkt:                    DOCHÁDZKA PRÍSTUPY JEDÁLEŇ ZÁKAZKY

  Druh identifikácie:      RFID karty    RFID prívesky   Biometria
  fotka áno nie                

  Správa /nepovinné/: