Identifikace objednatele:
Objednatel:
Kontaktní osoba:
Sídlo (bydliště):
Tel., fax. spojení
IČO, DIČ, (RČ):
E-mail:

Požadované práce:
1. izolace střechy bez zateplení m2
2. izolace střechy se zateplením m2
3. izolace terasy s dodávkou podložek pod dlažbu m2
4. izolace terasy zesílenou folií nahrazující i dlažbu m2
5. izolace zelené střechy m2
6. izolace střechy s obráceným pořadím vrstev m2
7. izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti m2
8. izolace proti radonu m2
9. jiné m2

Doplňující údaje:
1. materiál podkladu
(asfalt, pásy na betonu, asfalt. pásy na dřev. bednění,...)
2. výška budovy m
3. bleskosvody (oprava stávajících)
4. revize bleskosvodů
5. okapové žlaby a svody (nátěr, doplnění, ...)

Další požadavky:
1. výpočet tepelných ztrát skladby
2. vypracování výkresové dokumentace detailů

Stavba:
1. charakteristika objektu
2. název objektu
3. termín dodávky díla

Ostatní sdělení:

Po obdržení těchto vstupních údajů se s Vámi spojíme na výše uvedených telefonních číslech za účelem stanovení termínu prohlídky stavby, její zaměření a stanovení technologických postupů. Zároveň Vás seznámíme s používaným izolačním systémem a poskytneme vzorky materiálu.

Následně obdržíte nabídkový rozpočet s rozepsáním jednotlivých dodávek materiálů a prací.

Veškeré tyto služby poskytujeme zdarma.

@ 2003 - 2024 INTERNET CZ a.s. | Ochrana osobních údajů | Cookies