Jméno rodiče:

Jméno/a dítěte/dětí:

E-mail na rodiče:

Případné další informace pro organizátory:

Závazně tímto přihlašuji své dítě / děti na zahajovací výpravu na Brdy, která se koná 20.-22.9.2019.
Pokud by účastník/ci z vážných důvodů přesto nemohli jet, dám o tom co nejdříve vědět některému z kontaktů.

Vyplňte, prosím, kontrolní kód.