Jméno:
Příjmení:
Datum narození:
Rodné číslo:
Kontaktní adresa:
Telefon: 
E-mail:
Současná HDC: bez    /    ZK     /    HDC:
Žádám o členství:  
Roční poplatek 1.600 Kč
Roční registrační členství