Závazná přihláška na školení
"INTEGROVANÁ PRODUKCE OVOCE"

- - - - - ÚKZÚZ Praha - Ruzyně - - - - -

dne 6. června 2017

Povinné údaje pro vydání certifikátu ÚKZÚZ o školení IPO

Firma (u PO dle OR nebo příjmení a jméno FO)
Adresa firmy
IČO DIČ
E-mail
Telefon (mobil) (číslo bez mezer)

Příjmení a jméno účastníka školení

Pokud se u PO nezúčastní školení jednatel nebo fyzická osoba (v případě FO),
musí účastník předložit u prezence plnou moc (není nutné mít ověřenou).


Doplňující informace


Opište číselný kód do políčka a odešlete. Pokud je číslo nečitelné, otevřete formulář znovu, vygeneruje se nové číslo.