logo Offroad Klemo

PŘIHLÁŠKA

Czech OFFROAD TROPHY 2019
OFFROAD TRIAL MČR BEZDĚKOV 2019

logo RFC

 

Datum: 12. - 14. dubna 2019, pořadatel OFFROAD TEAM KLEMO o.p.s.

    Jméno: Czech OFFROAD TROPHY 2019 - RFC Central Europe Selection
    Místo: Zatec - Bezděkov (85km z Praha - západ)
    Loc: 50°19´30.797"N,13°35´14.461"E    

    

     Kategorie/Category:
                
         

         

         


         

         

         


Startovné: Hotově při registraci 2.000,-Kč (bez nároku na stravné).
Entry fee: Cash at the site/registration of 80, -€ (without a meal).

Převodem 2.000,-Kč na účet 107-3032550297/0100 (součástí registrace online a platbou převodem získává dvoučlenná posádka nárok na 1x oběd 13.4., 1x oběd 14.4. – stravenky obdržíte při odevzdání podepsané přihlášky a výpisu z banky o zaplacení startovného).

Transfer 80, -€ to account CZ3001000001073032550297 (payment by transfer includes 1x lunch on 13.4., 1x lunch on 14.4. - meal vouchers will be received upon submission of the signed application and receipt from bank about the payment of the starting fee).

Vyplněním, zaplacením a svými podpisy je účastník závodu seznámen a bere na vědomí Provozní řád závodiště, který je nedílnou součástí přihlášky a zavazuje se dodržovat jej a to včetně všech členů závodního týmu které je povinen taktéž seznámit s Provozním řádem závodiště.
Provozovatel: OFFROAD Team KLEMO, o.p.s., IČO 22774165 Offroad trialový areál slouží k pořádání offroad trialových automobilových a moto závodů .
Návštěvníci areálu i jezdci se musí před vstupem do areálu seznámit s Provozním řádem závodiště a dodržovat jej.

By completing, paying and signing the participant of the race is aware of the Running Regulations of the racetrack, which is an integral part of the application and undertakes to observe it, including all members of the racing team who are also obliged to familiarize themselves with the Rules of Operation of the racecourse.
Operator: OFFROAD Team KLEMO, o.p., ID 22774165 The Offroad trial site is used for organizing off-road trial automotive and moto races.
Visitors to the area and riders must familiarize themselves with the Running Regulations and adhere to it before entering the camp.  

logo rfc