Jméno a příjmení dítěte:

Datum narození:

Email na rodiče:

Případné další informace pro vedoucí
(kratší délka pobytu, omezení, atd.):

Závazně se tímto přihlašuji na Vánoční výpravu 2018, která se koná od 14.12. do 16.12.2018.
Pokud bych se nemohl ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výpravy účastnit, dám o tom co nejdříve vědět někomu z vedoucích.

Vyplňte, prosím, kontrolní kód.