Jméno a příjmení rodiče:

Jméno/a dítěte/dětí:

Email na rodiče:

Případné další informace pro vedoucí
(kratší délka pobytu, omezení, atd.):

Závazně tímto přihlašuji své dítě / děti na Velikonoční výpravu 2019, která se koná od 18. 4. do 22. 4. 2019.
Pokud by se dítě / děti nemohlo / y ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výpravy účastnit, dám o tom co nejdříve vědět někomu z vedoucích.

Vyplňte, prosím, kontrolní kód.