Jméno a příjmení dítěte:

Datum narození:

Email na rodiče:

Případné další informace pro vedoucí
(kratší délka pobytu, omezení, atd.):

Předběžně se tímto přihlašuji na Podzimní výpravu 2018, která se koná od 26.10. do 30.10.2018.
Pokud bych se nemohl ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výpravy účastnit, dám o tom co nejdříve vědět někomu z vedoucích.

Vyplňte, prosím, kontrolní kód.