Jméno a příjmení rodiče:


Jméno a věk dítěte:


Email:


Mobilní telefon:


Specifikujte termín docházky do miniškolky:


Další požadavky na personál: