Vyberte název a termín kurzu.  Uveďte celé příjmení a jméno, případně také titul.  Uveďte korespondenční adresu.  Uveďte číslo mobilního telefonu.  Uveďte Váš e-mail.  Uveďte datum narození (údaj je nutný pro vydání certifikátu)  Vyplňte fakturační údaje plátce (název organizace nebo jméno, adresu, IČO, DIČ)


  Fakturu uhradí zaměstnavatel.